تعبير خواب بازي كردن با بچه

خواب دیدم با تعدادی از بچه ها در محله ی خودمان در حال بازی کردن هستیم و با صدای بلند میخندیدیم بعد همسایه اومد و ما را دعوا کرد تعبیرش چیه؟ بطور کلی بازی کردن با کودکان در رویاهای ما بیانگر تفریحات سالم و یا مسافرت هایی هستند که برای ما خاطره و تجربه ای شیرین و لذت بخش رقم میزنند،همچنین به معنای سرگرم شدن ، فراموش کردن غم و غصه ،برای مدتی بی دردسر زندگی کردن و در برخی موارد به تعبیر بی خیال شدن نیز می باشد ، خالد اصفهانی میگوید اگر خواب ببینی با بچه ی مرده ای بازی میکنی به این معناست که کسی تو را خوشحال میکند و به تو امیدواری های زیادی میدهد و در زمانی به فریادت میرسند که اسحسا میکنی همه چیز برایت تمام شده است و به بن بست رسیده ای ، اگر ببینی با اطفالی مشغول به بازی هستی که یتیم هستند تعبیر آن سعادتمند شدن ، روزی یافتن زیاد و درامد بالاست که بخش عمده ای از آن را در کار و در راه خیر صرف میکنی
پرسش: خواب دیدم با بچه برادرم که هنوز یکسالش تموم نشده دارم فوتبال بازی میکنم و مثل ادم های بزرگ رفتار میکرد و با همدیگه شوخی میکردیم تعبیرش چیه؟
پاسخ: به این معناست که ایشان در اینده فردی روشن بین پرهیجان و پر فعالیت هستند و به موفقیت های فراوانی دست پیدا خواهند کرد
سوال : خواب دیدم به مکانی دعوت شده بود که پر از بچه های بی سرپرست و سرطانی بود و همشون روحیه و وضعیت جمسی بدی داشتند و پشت پنجره غمگین نشسته بودند وهیچ صحبتی نمیکردند بعد تصمیم گرفتم تا من اون ها را سرگرم کنم و اقدام به کاری کنم که خنده روی لبهاشون بیاد بلند گویی در دست گرفتم و شروع به بازی کردن کردم صداهای مختلف از خودم در می اوردم و اداهای زیادی در میاوردم که یک مرتبه سالت پر از صدای خنده شد شد و بچه ها همگی به وجد آمدند و مربیشون کنارم اومد و بخاطر این کارم تشکر کرد تعبیرش چیه؟
پاسخ: تعبیر این خواب در آن نهفته است بهاین معناست که در رزوگار آینده شما بدلیل مشکل و گرفتاری بسیار سختی از همه کس و از همه چیز ناامید می شوید و تمام درها را به روی خود بسته می بینید کسی به داد شما خواهد رسید و دست مهربانی روی سر شما خواهد کشید و در یک چشم به هم زدن خواهید دید که کابوس شما تمام شده است و این چیزی به جز لطف خداوندی نیست
بیشتر معبران نوشته اند بازی کردن با کودکان هم معنی بد دارد و هم نیکو در مرحله ی اول بخشی از مشکلات و گرفتاری های دنیوی به سراغتان خواهد امد که شما را برای مدتی سرگردان و یا بی هدف میکند اما در مرحله ی بعد خوشی و خوشحالی به سمتتان می اید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا