تعبير خواب بلند بودن ناخن پا

با تعبیر خواب ناخن، تعبیر خواب ناخن دراز (بلند)، تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن و … دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز … بالای یک درخت کوتاه بودم و خیلیاشون رد میشدن ولی چند تاشون زیر درخت بودن و …

امام صادق علیه السلام می فرمایند تعبیرناخن در خواب بر شش وجه … تعبیر ناخن در خواب دیدن. مجموعه : … ناخن. بلند : سود. کوتاه : ضرر. گرفتن ناخن : شرمساری. مولف میگوید: درآمدن … دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة

تعبیر خواب ناخن میتواند برای فرد نشانه نیرو و توانایی میباشد ولی اگر خواب دید که ناخنتان دراز شده مطمئنا تعبیر بدی دارد ولی کوتاه کردن نخن … دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.

تعبیر خواب ناخن,تعبیر خواب ناخن گرفتن,تعبیر خواب ناخن پا,تعبیر خواب ناخن لاک زده,تعبیر خواب … تعبیر خواب بریده شدن ناخنهایتان ، سرافكندگی و بی آبروئی برای فامیل است … تعبیر خواب ناخنهای بی نهایت بلند یك زن ، پول فراوان است.

دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است . در سر زمین … خواب ببیندکه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در کارهایش. یک زن … سلام من خواب دیدم با ناخن گیر بزرگ دارم ناخن پا فرزندم را میگیرم .

تعبیر خواب ناخن | تعبیرخواب ناخن | tabire khab تعبیر خواب ناخن … ناخن پا گرفتن,تعبیر خواب ناخن پا افتادن,تعبیر خواب ناخن بلند,تعبیر خواب … تعبیر خواب بریده شدن ناخنهایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.

دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانه ی بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود … اگر یك مرد را در خواب ببیند كه ناخنهایش بسیار بلند شده است به این …

جامع ترین تعبیر خواب ناخن بلند و کوتاه از دید ابن سیرین، امام صادق، تعبیر خواب ناخن گرفتن با ناخن گیر از دید ابن سیرین، تعبیر خواب شکستن ناخن دست و پا. … تعبیر خواب بریده شدن ناخن هایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. … فروید گوید : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون …

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا