تعبير خواب تشنه بودن مرده

خواب دیدم مادرم که چند روزی است فوت کرده ، بشدت احساس تشنگی میکند ، لب هایش خشک شده بود و به سختی صحبت میکرد ، اسمم را صدا زد و گفت یک لیوان آب خیلی خنک برام بیار من دویدم به سمت یخچال و برای او یک لیوان آب خنک آوردم بعد از اینکه خورد من را دعا کرد و گفت الهی که عاقبت بخیر بشی ، تعبیرش چیست؟ علامه مدنی می گویند اگر خواب دیده ای مرده ای احساس تشنگی دارد خوب نیست و به این علامت است که شما اخیرا دست به کارهای تازه ای زده اید که عاقبت خوشی به همراه ندارند و ممکن است آینده ی شما را به خطر بیندازند ، همچنین شیخ طوسی گفته اند ، انجام اعمال باطل و بدون هدف ، گرفتار هوس و یا گناه شدن ، اسیر مادیات دنیا شدن و علاقه ی زیاد برای انجام امور منفی از معانی اصلی این رویاست ، شخص سالمندی به نزد حضرت یوسف نبی میرسند و به ایشان گفتند خواب دیدم پدربزرگم که چند سالی است از دنیا رفته اند بر لب چاهی ایستاده اند و هر چقدر تلاش میکنند تا آب از چاه بیاورند موفق نمی شدند چندیدن بار سطل اب را به اعماق چاه فرستاد ولی هر بار با ناکامی رو به رو میشد و از این بابت خیلی ناراحت بود ، تشنگی بسیار زیادی در او دیده می شد و من از مشکی که به دوش داشتم کمی آب گوارا به ایشان خراندم ، تعبیرش چیست ؟ حضرت این مرد را نصیحت زیاد کرد و به ایشان گفتند ایخیرا شما با اهل منزل خود رفتار ناپسندی داشته اید و افراد زیادی را از خود دلخور کرده اید که اگر با همین وضعیت ادامه دهید آینده ی ناآرامی در انتظار شماست ، همچنین به این مرد گفتند مراقب دین و اعتقادت باش چرا که ممکن است بزودی با اعمال خودت از آن فاصله ی زیادی بگیری !

What is the meaning of the sleeping person who is dead

سوال : من زنی بیوه هستم خواب دیدم با همسر سابقم که فوت شده اند در یک بیابان بزرگ گیر افتادیم و او خیلی تشنه و خسته شده بود و احساس میکردم هر دوی ما در حال تفل شدن هستیم که ناگهان از دور پیرمردی را دیدم که بر دوش خود سطل پر از آبی حمل میکرد و مقداری از آن را به ما داد و نجات پیدا کردیم آیا تعبیری دارد ؟
پاسخ
: بله به این معناست که کارهای غیراخلاقی و گناهان زیادی را در آینده نزدیک مرتکب خواهید شد و همه ی آن ها را سبک می شمارید اما رفته رفته همین کارها باعث خواهد شد که دین ایمان و اعتقاد شما تضعیف شود و وژدان پاک خود را از دست بدهید و باید در این زمینه بسیار مراقب باشید

تعبیر خواب تشنه بودن دیگران


تعبیر خواب تشنه بودن دیگران به روایت از ابراهیم کرمانی :
اگر دیدی دوستت تشنه بود نشانه ی این است که دیر یا زود گرفتار خواهد شد و روزهای تلخ و غمگینی در زندگی ایشان وارد می شوند که در این زمینه کسی قادر نخواهد بود به ایشان کمک کنند ، اگر ببینی فرد ناشناسی احساس تشنگی میکند بیانگر این است که حوادث تلخ و سختی برای اقوام شما در راه خواهد بود بطور مثال خبرهایی را در جمع خانواده ی خویش خواهید شنید که شما را اندوهگین میسازد ، اگر ببینی افراد سرشناس و معروف تشنه هستند به این تعبیر است که فساد تباهی و گناه در جامعه ی شما روز به روز در حال زیاد شدن است ، اگر ببینی فرد مرده ای احساس تشنگی داشت باید خیلی بیشتر از قبل مراقب خودت و اعمالت باشی چرا که ممکن است گناهایی را مرتکب شوی که جبران آن هاسخت یا زمان بر است، اگر ببینی به افرادی که تشنه هستند کمک میکنی و یا جان آن ها را نجات میدهد خوب است و تعبیر است که خداوند به شما و خانواده تان عنایات ویژه ای دارد و از بلا گناه و سختی در امان میمانید

تعبیر خواب تشنه بودن میت

اگر دقت کرده باشید زمان هایی که در دنیای واقعی بخاطر انجام فعالیت های سخت تشنه می شوید و به دنبال آب میگردید و آن را یافت نمیکنید ، احساس خیلی بدی ست و اصلا دوست ندارید حتی برای یکبار دیگر آن را تجربه کنید ، پس بنابراین تجربه کردن چنین موقعیت هایی در رویاهای ما نیز معانی خوبی نباید داشته باشند ، اما بطور کلی و در پایان قابل ذکر است که به گفته ی شمار زیادی از معبران تشنگی و تشنه بودن افراد زنده و یا مرده احتیاط های بزرگ محسوب میشود چرا که ممکن است چند روز بعد از دیدن چنین رویایی تصمیمات نادرستی بگیرید و یا قضاوت های بدی داشته باشید و یا اینکه برای انجام گناه و لذت های زودگذر توسط شیطان وسوسه شوید ، از استاد بزرگ و توانایی در زمینه تعبیر خواب تشنه بودن میت سوال پرسیدند ، ایشان بدون مکث پاسخ دادند : بدون شک در آن خانواده اتفاقاتی در حال وقوع است که حتی میت از دنیای برزخ برای آن احساس نگرانی دارد بطور مثال شخصی تصمیم گرفته است یک گناه کبیره را برای یکبار هم که شده تجربه کند ! یا در معامله و در کاری شریک شود که انتهای آن رسوایی و بدبختی ست

پیشنهاد می شود از مطلب پایین نیز دیدن بفرمایید

تعبیر خواب مرده گرسنه باشد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا