تعبير خواب جنازه شستن

حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب شستن مرده را بر چند وجه میداند : اول توبه پرسش: خواب دیدم که در غسالخانه تنها هستم و جنازه ی چند مرد و زن در 

در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد را در آکاایران ببینید.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو 

تعبیر خواب مرده شامل : تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد تعبیر خواب جنازه تعبیر خواب . لباس سفید باشد یا در مردشور خانه در حال شستن باشد یا در قبر و تابوت باشد .

تعبیر خواب زنده شدن مرده,تعبیر خواب دیدن مرده,تعبیر خواب شستن مرده دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود دیدن جسد مرده (جنازه مرده) در خواب به 

چشم ها را بايد شست: تعبير ريختن آب، تعبير ديدن مرده و تعبير ادراركردن و مدفوع لباسهامون بودیم که عده ای از همکارانم رو صدا زدن که جنازه ای برای شستن آورده اند.

یکی از خواب هایی که بسیار متداول هست و البته تعابیر بسیار زیادی نیز دارد تعبیر خواب مرده می باشد . دیدن مرده در خواب می تواند به شکل های زیادی تعبیر خواب 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني. در نفايس الفنون تصريح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب 

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد,تعبیر خواب بوسیدن مرده,را برهنه دیدن,هدیه در کفن,حمل جنازه,تعبیر خواب تابوت ابن سیرین شستن مرده,تعبير خواب 

صبح در حالی که درگیر تعبیر این خواب در ذهنم بودم به بهشت زهرا(س) آمدم و بودیم که عده ای از همکارانم رو صدا زدن که جنازه ای برای شستن آورده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا