تعبير خواب خوابيدن در مسجد

خواب دیدم فصل زمستان هست و برف بسیار شدیدی در حال باریدن بود ، مجبور شدم تا در مسجدی که در آن نزدیک بود بخوابم ، خادم مسجد پیرمردی مهربان بود و به من گفت اگر دلت بخواهد می توانی تا صبح را در این مسجد بمانی و اگر کرسنه هستی برایت غذا بیاورم ، با شنیدن این حرفش خیلی خوشحال شدم ، چون میدانستم اگر برم بیرون تلف میشم ، لطفا تعبیرش را بهم بگید ، بنا به اعتقاد استاد طباطبایی چنان چه شخصی خواب دیده باشد از روی عمد و بدون دلیل خاصی در مسجد دراز می کشد یا می خوابد ، تعبیر آن آمرزش گناهان ، توبه کردن ، شروع شدن زندگی جدید همراه با بعضی از تغییرات مفید و همچنین دور ماندن از برخی از آسیب های دنیوی ست ، در واقع می توان گفت حتی در عالم رویا شخصی که به چنین مکانی پناه می برد دارای صفات حسنه ی زیادی است و فقط بخاطر پاره از مشکلات و یا دلتنگی ها امیدش را از دست داده است و ممکن است خدای ناکرده در مسیر گمراهی نیز قرار بگیرد ، پس یکی دیگر از معانی اش احتیاط است .

تعبیر خواب خوابیدن دیگران در مسجد

حضرت صادق ( ع) فرموده اند : اگر مردی خواب دیده باشد برای استراحت کردن یا از روی ناچاری داخل مسجد خوابیده به این علامت است که در زندگی او خیر و برکت های زیادتری وارد می شود همچنین ممکن است او در مدت زمان کوتاهی بتواند با همت و تلاش خود به مقامی دست پیدا کند که باورش برای خودش هم سخت باشد ! و چنان چه زنی یا دختری این رویا را تجربه کرده باشد به این علامت است که از جانب عیال و یا مرد خود نیکی و محبت می بیند ، عزت و احترام در زندگی اش رو به افرایش است ، چنان چه دیده باشی فرد مرده ای در مسجد خوابیده است خوش است و بیان میدارد که از طرف مردی بزرگ و صاحب اخلاق و منش و کردار نیک ، منفعت های بسیار خواهی دید و به همین سبب تغییرات قابل توجه در تقدیرش دیده ظهور خواهد کرد ! اگر ببینی یکی از اعضای خانواده ات مثل برادر یا خواهر درون مسجد خفته است به این نشان باشد که همان شخص آینده ی سالم و روشنی خواهد داشت حتی اگر در حال حاضر زندگی او شرایط یا اوضاع بد و نابسامانی داشته باشد ! اگر ببینی پدر یا مادرت در مسجد خواب هستند به این معناست که در زندگی به سمت سعادت ، کمال ، پختگی و روشنی در حرکت خواهی بود و از جانب دشمنان ، حسودان و یا بدخواهان هیچ گزنی به شما نخواهد رسید و بطور کلی میتوان گفت تعبیر این مورد رضایت و خوشبختی زیاد در آینده است !

این مکان برای تمام مردمان مسلمان بسیار قابل احترام است و بارها دیده اید که خادمین مساجد مختلف با چه شور و ذوقی اقدام به خدمت کردن در آن میکنند ، و طبیعتا فردی که در خواب ، خود را در چنین محیطی می بیند باید منتظر نتایج شیرین و لذت بخش آن در بیداری نیز باشد ، یک معبر خارجی گفته است ، چنان چه دیده باشی نوزادان ، کودکان و یا بچه های خودت و دیگران در مسجد خواب هستند به این علامت است که همان اطفال صاحب عمری طولانی و با برکت خواند شد و سلامتی و نشایط در زندگی شان بطور چشمگیری جریان پیدا خواهد کرد

پرسش : با سلام ، بنده نزدیک ساعت ۴ صبح بود که خواب دیدم داخل یک بیابان خیلی بزرگ و بی انتها گیر افتادم و هر چقدر راه می رفتم به آبادی نمی رسیدم خیلی وحشت کرده بودم ، چون هوا در حال تاریک شدن بود و میدانستم اگر جایی را برای ماندن پیدا نکنم خوارک حیوانات درنده می شوم ، امیدم را از دست ندادم و دوباره شروع به حرکت کردم و از دور چشمم به مسجد زیبایی خورد که دیوار هایش خراب شده بود اما داخلش سالم بود ، سریع خودم را به اونجا رسوندم و تا صبح خوابیدم . لطفا تعبیرش را بهم بگید؟

پاسخ : کاملا واضح است که بواسطه ی عقل درایت و همچنین عنایتی که پرودگار نسبت به شما دارد از مسیرهای باطل دوری می جویید و قادر هستید تا حق را از باطل متمایز کنید و این خودش سبب عاقبت بخیری و نجات از گمراهی در زندگی تان خواهد شد.

تهیه کننده :

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا