تعبير خواب پاره شدن پول

به طور کلی پول های پاره در رویاهای ما خبر از برخی از زیان های مادی را میدهند که مسبب آن خودمان هستیم ، و یا احتمال دارد به دلیل انجام یک رفتار و عمل اشتباه هزینه ای پرداخت کنیم که رضایت نداشته باشیم ، آن چه که مهم است ، این است که معناهای بد یا خطرناکی در این مورد وجود ندارد و فقط در برخی از موارد همراه با اتفاق های شوم و نحس در زندگی همراه می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ، استاد مدنی نوشته اند اگر کسی خواب دیده باشد دسته ای از اسکناس ها را به خاطر عصبانیت و یا هر دلیل شخصی دیگر از بین میبرد و پاره می کند به این معناست که افرادی که در آینده به زندگی او اضافه می شوند و عمدتا از جنس مخالفش هستند برای او هزینه های زیاد و سنگینی را می تراشند و احتمال دارد برای مدتی ولخرجی کند و یا هزینه هایی کند که خودش در انتها از آن نادم شود ، چنان چه ببیند یک و یا دسته ای از پول ها را پاره می کند و سپس می خورد و یا به آن ها زبان می زند خوب است و بیان می دارد که از برخی از وسوسه های شیطانی و زیان بار در دنیا ایمن می ماند و به خوبی قادر است تا نفسش را کنترل کند ، اگر ببینی پولی را پاره می کنی و سپس آن را آتش میزنی نشان دهنده ی زیان هایی است که روح شما را نشانه می روند ، به طور مثال ممکن است از طرف معشوق یا همسرت سخنانی غمگین سرد و تلخ بشنوی و بخاطر آن دلگیر و غصه دار شوی و یا اینکه در یک ماجرای تازه ی عاطفی بخت با شما یار نشود ، یا ممکن است برای شروع هر کاری احساس کنید که بدشانسی در تعقیب شماست و قادر نیستید تا هیچوقت به موفقیت برسید !

تعبیر خواب پاره کردن پول توسط مرده

تعبیر خواب پاره کردن پول توسط مرده چیست : عده ای از کاربران نیز سوال کرده بودند که اگر کسی خواب دیده باشد یکی از بستگانش که در قید حیات نیست چنین کاری را انجام میدهد چه معنایی دارد ؟ در واقع دیدن این رویا نیز فقط هشدار است در زندگی ، و می باید بدقت مراقب اطرافیان خود باشید تا خدای ناکرده کسی از سادگی و مظلومیتتان سوءاستفاده نکند و سبب زیان های جبران ناپذیر در زندگی تان شود ، شیخ طوسی نیز پاره کردن پول توسط مردگان را ، احتیاط های جدی و بزرگ در دنیا معنا کرده اند.

سوال : خواب دیدم در یک کارگاه کوچکی مشغول به کار بودم که حقوقم چند ماهی عقب افتاده بود ، بعد یک روز با دلخوری زیاد به نزد صاحب کارم رفتم و گفتم تو حق نداری حق من را بخوری و امروز باید بطور کامل با من تصفیه حساب کنی ، صاحب کارم در ابتدا حرف های زشتی به من زد و سپس با بی احترامی پولم را دسته کرد و پرت کرد جلوم ، منم پولها را پاره کردم و ریختم جلوش و آخرش با هم دعوامون شد ، ایا تعبیری دارد ؟

پاسخ : بله ؛ اشاره داشتید که این دعوا و این رویارویی بخاطر ضایع شدن حق و حقوقتان صورتت گرفته است پس در این مورد معنای بدی ندارد و اتفاقا نشان دهنده ی رسوایی ؛ ناکامی و شکست است برای کسانی که بدخواه شما هستند و دوست ندارند تا موفقیت هایتان را شاهد باشند.

استاد طباطبایی نیز گفته اند ، چنان چه شخصی خواب دیده باشد که بچه ها ( نوزادان یا کودکان ) بصورت عمدی یا غیرعمدی پول را پاره می کنند و از نزدیک شاهد این صحنه هستید ، نیکو است و خبر از آن میدهد که مال و مکنت شما رو به افزایش خواهد بود و قول این را میدهد که بواسطه تلاش و همت خودتان رزق و روزی سالمی را برای خانواده در آینده تهیه خواهید کرد ، ایشان در ادامه نوشته اند اگر این کار توسط افراد ناشناسی صورت گیرد هیچ معنای بدی به همراه ندارد و چنان چه پدر یا مادر انجام شود ، باز هم نشان دهنده ی خرسندی در جمع خانواده و زیادتر شدن اموال است. بطور کلی در بیشتر موارد این رویا از تفسیرهای قابل توجه و مثبتی برخوردار است ، به جز چند مورد که در بالا به آن ها اشاره شد.

تهیه کننده :

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا